||| Natrag: Formati crteža | Gore: Osnove tehničkog crtanja | Naprijed: Pozicijski brojevi |

 

Zaglavlje i sastavnica

Zaglavlje je tablica u koju se upisuju osnovni podaci o crtežu nužni za njegovu ispravnu uporabu. Zaglavlje se ucrtava u donjem desnom kutu formata koji se postavljaju duljom stranicom vodoravno, a čitavom širinom pri dnu formata koji se postavljaju duljom stranicom uspravno. Oblik i sadržaj zaglavlja nisu jednoznačno određeni. U pravilu sadrži podatke nužne za identifikaciju i razumijevanje sadržaja crteža uključujući:

Primjer oblika i sadržaja zaglavlja prikazan je na slici 1.3.

Slika 1.3  Primjer oblika i sadržaja zaglavlja.

Sastavnica je dio tehničke dokumentacije crteža. Ima oblik tablice s podacima nužnim za ispravnu uporabu crteža koji nisu navedeni u zaglavlju. Sadržaj i oblik joj nisu jednoznačno određeni. Sastavnica se može smjestiti na samom crtežu ili odvojeno. Ako se smješta na crtežu crta se iznad zaglavlja i povezuje s njim. Sastavnica se ispunjava se odozdo prema gore. Primjer oblika i sadržaja sastavnice prikazan je na slici 1.4.

 

Slika 1.4  Primjer oblika i sadržaja sastavnice (povezane sa zaglavljem).

Na svakom crtežu mora se ostaviti prostor za unošenje izmjena na crtežu. Uobičajeno mjesto za izmjene u crtežu je pored ili iznad zaglavlja.

 


Povratak na: Početak stranice | Sadržaj

        ||| Natrag: Formati crteža | Gore: Osnove tehničkog crtanja | Naprijed: Pozicijski brojevi |